Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Obsługa edytorów graficznych 3
Efekt kształcenia:
W stopniu zaawansowanym potrafi efektywnie organizować własną pracę i krytycznie oceniać jej postępy.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K06
    Rozumie w sposób pogłębiony problematykę etyczną związaną z pracą naukową i zawodową. Przestrzega i rozwija jej zasady i nakłania innych do działania na rzecz przestrzegania tych zasad.