Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obsługa edytorów graficznych 3
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętności pozwalające na wykorzystanie pakietów graficznych w prowadzonej działalności naukowej i badawczej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W18
    Posiada zaawansowaną wiedzę o poznawczej, komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka.