Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Obsługa edytorów graficznych 3
Efekt kształcenia:
Dysponuje umiejętnościami korzystania z najnowszych pakietów oprogramowania przeznaczonych do tworzenia animowanej grafiki wektorowej i grafiki rastrowej.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U22
    Potrafi dokonać zaawansowanej analizy zgromadzonego materiału badawczego z wykorzystaniem odpowiednich technik analitycznych i wspomagających programów komputerowych.