Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obsługa edytorów graficznych 3
Efekt kształcenia:
Posiada ogólną wiedzę z zakresu projektowania graficznego
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W18
    Posiada zaawansowaną wiedzę o poznawczej, komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka.
  • KLT2A_W20
    Zna i dogłębnie rozumie główne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego