Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Obsługa edytorów graficznych 3
Efekt kształcenia:
Zna i docenia rolę grafiki komputerowej we współczesnej rzeczywistości.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W22
    Zna gruntownie terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.