Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
"Białe plamy" w najnowszej historii Polski. Spory i kontrowersje
Efekt kształcenia:
Student pozna tematyke sporów i dyskusji związanych z najnowszymi dziejami Polski
Powiązania z KEU:
  • GGO1A_W04
    (zna i rozumie) fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z wiertnictwem i geoinżynierią, gazownictwem ziemnym i eksploatacją otworową złóż, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
  • ING1A_W04
    (zna i rozumie) fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z wiertnictwem naftowym oraz inżynierią naftową i gazowniczą, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości