Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sterowniki przemysłowe
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu automatyzacji i robotyzacji. Zna symbole i rozumie działanie podstawowych aparatów i urządzeń elektrycznych
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W05
    ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki i automatyki jako dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
  • MBM1A_W06
    ma wiedzę w zakresie podstaw informatyki konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania