Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sterowniki przemysłowe
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe zasady tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń wykorzystujących sterowniki przemysłowe
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_W10
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz systemów wytwórczych
 • IMM1A_W05
  ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki i automatyki jako dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
 • IMM1A_W08
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie obliczeń mechanicznych i wytrzymałościowych oraz projektowania konstrukcyjnego maszyn i urządzeń
 • IMM1A_W09
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz wytwarzania materiałów
 • IMM1A_W10
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz systemów wytwórczych
 • MBM1A_W06
  ma wiedzę w zakresie podstaw informatyki konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM1A_W08
  ma elementarną wiedzę w zakresie termodynamiki technicznej jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM1A_W09
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania