Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Sterowniki przemysłowe
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować i zaprogramować podstawowe funkcjonalności na wybranym sterowniku przemysłowym
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_W11
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz systemów wytwórczych
 • MBM1A_W16
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • IMM1A_W08
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie obliczeń mechanicznych i wytrzymałościowych oraz projektowania konstrukcyjnego maszyn i urządzeń
 • IMM1A_W04
  ma wiedzę w zakresie podstaw informatyki konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
 • IMM1A_W15
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
 • MBM1A_W05
  i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn