Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia organiczna z elementami biochemii
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe grupy związków organicznych i grupy funkcyjne występujące w ich cząsteczkach.
Powiązania z KEU:
  • MNB1A_W02
    dysponuje wiedzą niezbędną do badania elementarnych procesów fizycznych, fizyko-chemicznych, biofizycznych i biochemicznych w warunkach laboratoryjnych;
  • MNB1A_W03
    posiada niezbędną wiedzę do przeprowadzenia prostej analizy danych doświadczalnych, prezentowania uzyskanych wyników i wyciągania na ich podstawie wniosków