Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Chemia organiczna z elementami biochemii
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod określania struktury cząsteczki organicznej, posiada wiedzę o podstawowych technikach analitycznych stosowanych w biochemii.
Powiązania z KEU:
  • MNB1A_W06
    posiada wiedzę o współczesnych zastosowaniach nauk ścisłych i przyrodniczych w rozwoju bio-technologii
  • MNB1A_W11
    zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w specjalistycznych laboratoriach (fizycznych, biofizycznych, chemicznych, biochemicznych oraz mikro-, nano- i bio-technologicznych)