Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia organiczna z elementami biochemii
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać i powiązać zdobytą wiedzę z innymi dziedzinami nauki. Student potrafi powiązać właściwości fizyczne i chemiczne związków organicznych z budową ich cząsteczek, rozumie przebieg prostych reakcji chemicznych, potrafi przeprowadzić proste obliczenia (bio)chemiczne.Student potrafi wybrać odpowiednią technikę pomocną w badaniach (bio)chemicznych.
Powiązania z KEU:
  • MNB1A_U05
    potrafi dostrzec złożoność procesów zachodzącego w przyrodzie ożywionej i nieożywionej zwłaszcza w mikro- i nanoskali, wyjaśnić ich mechanizmy, a także wykorzystać właściwe narzędzie numeryczne i/lub analityczne do ich opisu
  • MNB1A_U06
    potrafi wykorzystując właściwe narzędzia i techniki zaprojektować i wykonać pomiary obiektów i zjawisk, zwłaszcza zachodzących w mikro- i nanoskali oraz przeprowadzić analizę uzyskanych wyników