Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia organiczna z elementami biochemii
Efekt kształcenia:
Student potrafi pozyskiwać i interpretować informacje dotyczące zagadnień (bio)chemicznych.
Powiązania z KEU:
 • MNB1A_U02
  posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (fizyki, matematyki, informatyki, biologii, chemii oraz biofizyki i biochemii); potrafi przygotować i zaprezentować w wystąpieniu ustnym zdobytą wiedzę operując precyzyjnym językiem i stosując specjalistyczne nazewnictwo dla nauk ścisłych i przyrodniczych; potrafi prezentować wiedzę w języku polskim i angielskim;
 • MNB1A_U01
  posiada umiejętność samodzielnego przygotowania się do wykładów, seminariów, zajęć audytoryjnych, laboratoryjnych i projektowych oraz sprawdzianów i egzaminów;
 • MNB1A_U04
  potrafi pozyskiwać informacje korzystając z różnorodnych źródeł wiedzy (literatury, baz danych, Internetu i innych); potrafi samodzielnie analizować pozyskaną wiedzę i wyciągać logiczne związki pomiędzy poznanymi faktami
 • MNB1A_U10
  posiada umiejętność zarówno pracy indywidualnej, jak i zespołowej