Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Chemia organiczna z elementami biochemii
Efekt kształcenia:
Student potrafi brać udział w dyskusji merytorycznej na forum grupy.
Powiązania z KEU:
  • MNB1A_K01
    ma świadomość ciągłego rozwijania swojej wiedzy, umiejętności i podnoszenia swoich kompetencji; rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji na temat osiągnięć nowych technologii związanych z rozwojem nauk ścisłych i przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, biofizyki i innych pokrewnych) i potrafi to robić w sposób zrozumiały dostosowany do poziomu wiedzy odbiorcy
  • MNB1A_K03
    ma świadomość odpowiedzialności za swoje wypowiedzi ustne i pisemne, związane z uprawianą dziedziną naukową lub inżynierską; zachowuje etyczną postawę w prowadzonych projektach badawczych; publikuje ich efekty w sposób rzetelny i uczciwy zgodnie z zasadami przyjętymi w środowisku naukowym; rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i stosuje ją w swoich działaniach