Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Płeć, ciało, seksualność - wokół wzorów kulturowych i praktyk społecznych. Tożsamości, działania i struktury
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów kulturowych w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U08
    Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych.