Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i komfortem budynków
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę w zakresie systemów sterowania w budynkach z uwzględnieniem ich funkcjonalności, możliwości zapewnienia komfortu oraz bezpieczeństwa w budynku.
Powiązania z KEU:
  • IKS2A_W02
    Dysponuje uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzą szczegółową dotyczącą stanu środowiska, jego elementów oraz zachodzących w nim zjawisk i procesów, umożliwiającą podejmowanie działań na rzecz kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.
  • IKS2A_W04
    Zna, rozumie, interpretuje i poddaje krytycznej analizie aspekty: budowlane, techniczne, technologiczne, energetyczne, ekonomiczne, organizacyjne i społeczne w działalności inżynierskiej oraz rozwoju przedsiębiorczości w kształtowaniu środowiska.
  • IKS2A_W05
    Ma pogłębioną wiedzę w zakresie aktualnie stosowanych metod identyfikacji, pomiarów i analizy stanu środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz trendów rozwojowych w przyjaznym jego kształtowaniu, z uwzględnieniem najnowszych technik i technologii (w tym cyklu życia systemów technicznych i układów technologicznych) oraz zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem.