Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i komfortem budynków
Efekt kształcenia:
Student posiada świadomość konieczności samodzielnego podejścia do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu w budynkach.
Powiązania z KEU:
  • IKS2A_K01
    Krytycznie podchodzi do swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ze świadomością konieczności ustawicznego kształcenia; jest gotów w sposób przedsiębiorczy i kreatywny do samodzielnego poszukiwania nowych rozwiązań inżynierskich oraz zasięgnięcia opinii ekspertów w kształtowaniu środowiska, przedstawiania ich w sposób powszechnie zrozumiały.
  • IKS2A_K03
    Jest świadomy znaczenia kształtowania środowiska wewnętrznego i zewnętrznego w aspekcie zmieniających się potrzeb społecznych i rozwoju cywilizacyjnego. Dba o tradycje i etos zawodu.