Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Górnictwo podziemne
Efekt kształcenia:
Student dysponuje ogólną wiedzą w zakresie technik i technologii stosowanych w górnictwie podziemnym oraz warunków determinujących optymalny ich wybór, w tym związanych z występowaniem zagrożeń naturalnych
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_W02
    Posiada wiedzę ogólną o budowie skorupy ziemskiej i środowisku wodnym oraz antropogenicznych procesach zachodzących w górotworze, a także wiedzę na temat monitorowania i identyfikowania stanu środowiska oraz sposobów naprawy lub minimalizacji niekorzystnych oddziaływań.
  • RTZ1A_W03
    Posiada wiedzę ogólną w zakresie geodezji, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa i materiałów budowlanych. Zna zasady tworzenia i interpretacji dokumentacji kartograficznej i graficznej, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. CAD).