Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Górnictwo podziemne
Efekt kształcenia:
Student posiada ogólną orientację w zakresie systematyki oraz funkcjonowania wyrobisk górniczych i ich obudowy, zna podstawowe zasady udostępnienia, przygotowania i eksploatacji różnych form złożowych
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_W02
    Posiada wiedzę ogólną o budowie skorupy ziemskiej i środowisku wodnym oraz antropogenicznych procesach zachodzących w górotworze, a także wiedzę na temat monitorowania i identyfikowania stanu środowiska oraz sposobów naprawy lub minimalizacji niekorzystnych oddziaływań.
  • RTZ1A_W03
    Posiada wiedzę ogólną w zakresie geodezji, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa i materiałów budowlanych. Zna zasady tworzenia i interpretacji dokumentacji kartograficznej i graficznej, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. CAD).