Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Efekt kształcenia:
Student będzie potrafił wykonać analizę opłacalności inwestycji
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_U03
    Potrafi przygotować założenia wybranego problemu lub eksperymentu, zaplanować i zorganizować pracę zespołu specjalistów, przeprowadzić analizę wyników oraz opracować raport merytoryczny.