Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi pracować w zespole
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_K02
    Pojmuje istotę i zasady pracy w grupie; jest gotów ją inicjować i współorganizować na różnych szczeblach środowiska społecznego, a także pracować w niej, przyjmując różne role.