Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Efekt kształcenia:
Student ma świadomość ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu wyceny oraz jej wpływu na decyzje podejmowane przez osoby zarządzające przedsiębiorstwem
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz konieczności podnoszenia własnych kompetencji, jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych oraz krytycznej ich analizy.
  • RTZ1A_K03
    Jest gotów do określania priorytetowych celów wykonywanego przez siebie zadania i sposobu jego osiągnięcia, respektując etyczne zasady wykonywanego zawodu.