Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Budownictwo ziemne i hydrotechniczne
Efekt kształcenia:
Student potrafi zaprojektować wybrane obiekty budownictwa ziemnego i hydrotechnicznego
Powiązania z KEU:
 • RTZ1A_U02
  Potrafi posługiwać się językiem technicznym z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej z wykorzystaniem różnych technik oraz samodzielnie, na podstawie wybranych źródeł naukowych pracować nad problem badawczym, przygotować wypowiedź ustną lub tekst pisemny dotyczący zarówno problemów technicznych, jak i pozatechnicznych.
 • RTZ1A_U04
  Potrafi wskazać przyczyny i interpretować zjawiska gospodarcze, techniczne środowiskowe, społeczne, przestrzenne, kulturowe zachodzące w rewitalizowanym obszarze i jego otoczeniu, oraz w zaplanowany sposób zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz dokonywać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań.
 • RTZ1A_U05
  Potrafi sporządzić (samodzielnie lub w zespole) podstawową dokumentację rewitalizacji, w tym: projekt rekultywacji, koncepcję rewitalizacji, harmonogram, kosztorys inwestorski oraz analizę ekonomiczną itp.
 • RTZ1A_U06
  Potrafi odczytać rysunki geodezyjne i kartograficzne, architektoniczne, budowlane oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną, korzystać z wybranych programów komputerowych (m.in. w środowisku CAD), w tym wspomagających planowanie, wdrażanie i ocenę efektów rewitalizacji.