Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Budownictwo ziemne i hydrotechniczne
Efekt kształcenia:
Student potrafi dokonać oceny stateczności skarp i zboczy
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_U04
    Potrafi wskazać przyczyny i interpretować zjawiska gospodarcze, techniczne środowiskowe, społeczne, przestrzenne, kulturowe zachodzące w rewitalizowanym obszarze i jego otoczeniu, oraz w zaplanowany sposób zdobywać i pogłębiać wiedzę i umiejętności oraz dokonywać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań.
  • RTZ1A_U05
    Potrafi sporządzić (samodzielnie lub w zespole) podstawową dokumentację rewitalizacji, w tym: projekt rekultywacji, koncepcję rewitalizacji, harmonogram, kosztorys inwestorski oraz analizę ekonomiczną itp.
  • RTZ1A_U06
    Potrafi odczytać rysunki geodezyjne i kartograficzne, architektoniczne, budowlane oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną, korzystać z wybranych programów komputerowych (m.in. w środowisku CAD), w tym wspomagających planowanie, wdrażanie i ocenę efektów rewitalizacji.