Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Waloryzacja i zabezpieczanie obiektów podziemnych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat roli obiektów podziemnych w rozwoju społeczno-kulturowym
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_W03
    Posiada wiedzę ogólną w zakresie geodezji, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa i materiałów budowlanych. Zna zasady tworzenia i interpretacji dokumentacji kartograficznej i graficznej, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. CAD).
  • RTZ1A_W04
    Posiada wiedzę o uwarunkowaniach zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych, ich przyczynach, przebiegu i implikacjach oraz procesach degradacyjnych, a także roli społeczeństwa w rewitalizacji oraz kulturowych uwarunkowań tego procesu.