Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Waloryzacja i zabezpieczanie obiektów podziemnych
Efekt kształcenia:
Student ma wiedzę na temat metod zabezpieczania i rewaloryzacji obiektów podziemnych
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_W03
    Posiada wiedzę ogólną w zakresie geodezji, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa i materiałów budowlanych. Zna zasady tworzenia i interpretacji dokumentacji kartograficznej i graficznej, w tym z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (np. CAD).