Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Waloryzacja i zabezpieczanie obiektów podziemnych
Efekt kształcenia:
Student potrafi sklasyfikować oraz ocenić możliwość dokonania rewitalizacji wybranych obiektów podziemnych
Powiązania z KEU:
  • RTZ1A_U05
    Potrafi sporządzić (samodzielnie lub w zespole) podstawową dokumentację rewitalizacji, w tym: projekt rekultywacji, koncepcję rewitalizacji, harmonogram, kosztorys inwestorski oraz analizę ekonomiczną itp.
  • RTZ1A_U06
    Potrafi odczytać rysunki geodezyjne i kartograficzne, architektoniczne, budowlane oraz potrafi sporządzić dokumentację graficzną, korzystać z wybranych programów komputerowych (m.in. w środowisku CAD), w tym wspomagających planowanie, wdrażanie i ocenę efektów rewitalizacji.