Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zarządzanie produkcją i usługami
Efekt kształcenia:
adoptować metody i narzędzia analityczne, symulacyjne, eksperymentalne i informatyczne do rozwiązywania problemów zarządzania produkcją i usługami
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych