Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Quantitative analysis for managerial decisions (prof. PHILIPPE DE BROUWER, HSBC Krakow)
Efekt kształcenia:
•make a project: identify the issue, get data, select a method, do the maths and finally present the result.
Powiązania z KEU:
 • MAT2A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT2A_K05
  rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
 • MAT2A_K06
  potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
 • MAT2A_K07
  potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych
 • MAT2A_U13
  umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości
 • MAT2A_U15
  potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków
 • MAT2A_U22
  posługuje się językiem angielskm na poziomie średniozaawansowanym (B2) oraz na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej