Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Quantitative analysis for managerial decisions (prof. PHILIPPE DE BROUWER, HSBC Krakow)
Efekt kształcenia:
•apply this knowledge to •mine data•make informed decisions based on data and facts•identify opportunities of improvement
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki
  • MAT2A_U18
    potrafi stosować procesy stochastyczne jako narzędzie do modelowania zjawisk i analizy ich ewolucji
  • MAT2A_U20
    potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych