Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Quantitative analysis for managerial decisions (prof. PHILIPPE DE BROUWER, HSBC Krakow)
Efekt kształcenia:
•know the basics of statistics and data manipulations•know at least one analytical tool (R)•know the limitations and possibilities of models, tools and visualizations
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W08
    zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
  • MAT2A_W10
    zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) stawianych przez dziedziny stosowane (np. technologie przemysłowe, zarządzanie itp.)
  • MAT2A_W12
    zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych i jeden pakiet do statystycznej obróbki danych