Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy kaligrafii
Efekt kształcenia:
Student nabywa umiejętności prawidłowego i szybkiego kreślenia liter uwzględniając czytelność, efektywność, ergonomię i BHP pracy.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U03
    Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
  • IMT1A_U04
    Posiada umiejętność doboru surowców i procesów technologicznych do wytwarzania, przetwórstwa oraz badania materiałów inżynierskich.
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się