Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Diagnostyka i niezawodność
Efekt kształcenia:
Student posiada umiejętności budowy modeli niezawodnościowych i doboru metod rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii niezawodności.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U12
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi
  • MBM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne