Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Diagnostyka i niezawodność
Efekt kształcenia:
Student nabywa wiedzę z zakresu zastosowania metod matematycznych w rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W03
    ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu