Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
Efekt kształcenia:
Umie pracować samodzielnie i w zespole
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U07
    ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
  • MBM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne