Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka dyplomowa lub udział w pracach badawczych
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę o zasadach i metodach rozwiązywania problemów inżynierskich w przedsiębiorstwach/ instytucjach naukowo-badawczych/ uczelniach
Powiązania z KEU:
 • MBM2A_W01
  ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych
 • MBM2A_W02
  posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
 • MBM2A_W04
  posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
 • MBM2A_W10
  zna komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego (CAMD – Computer Aided Materials Design) i doboru materiałów (CAMS – Computer Aided Materials Selection)
 • MBM2A_W11
  ma wiedzę z obszaru zintegrowanych systemów wytwarzania (CAE – Computer Aided Engineering)
 • MBM2A_W12
  zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)