Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kierowanie zespołem – zadania i wyzwania lidera grupy
Efekt kształcenia:
Student umie zastosować metody zarządzania, motywowania oraz rozwiązywać konflikty w zespole.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_U06
    Potrafi zaprojektować biznes plan wymagany przy rozpoczęciu i kontynuacji działalności gospodarczej, w powiązaniu z analizą inżynierską wdrażanego projektu w oparciu o ugruntowaną znajomość pojęć ekonomicznych.
  • KWP2A_U07
    Potrafi zindentyfikować zagrożenia dla zdrowia i życia w miejscu pracy. Potrafi opracować zasady stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania poszczególnych zadań na stanowisku pracy