Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kierowanie zespołem – zadania i wyzwania lidera grupy
Efekt kształcenia:
Student potrafi nawiązywać kontakty zawodowe oraz pracować w zespole przyjmując różne funkcje.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_K01
    Rozumie potrzebę i zna systemowe możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych
  • KWP2A_K03
    Rozumie potrzebę stałej obserwacji ekonomiczno-prawnego otoczenia indywidualnej przedsiębiorczości i świadczenia usług związanych z działalności a w obszarze metalurgii i odlewnictwa, Jest przygotowany do działań kreatywnych, przedsiębiorczych i zespołowych.