Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kierowanie zespołem – zadania i wyzwania lidera grupy
Efekt kształcenia:
Student zna podstawy procesów zarządzania.
Powiązania z KEU:
  • KWP2A_W06
    Posiada poszerzoną wiedzę ekonomiczną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zna zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego