Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki informatyczne
Efekt kształcenia:
Zna elementy składowe języków programowania ANSI C i C++. Zna ich składnię i semantykę.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W12
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej
  • IMM1A_W04
    ma wiedzę w zakresie podstaw informatyki konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową