Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Miernictwo wibroakustyczne
Efekt kształcenia:
metrologię i metody pomiaru podstawowych wielkości akustycznych i drganiowych.
Powiązania z KEU:
  • IAK1A_W08
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody i techniki pomiaru i estymacji podstawowych wielkości elektrycznych, akustycznych i mechanicznych