Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Miernictwo wibroakustyczne
Efekt kształcenia:
Najnowsze techniki pomiarowe, aparaturę stosowane w pomiarach sygnałów wibroakustycznych, opracowanie wyników wraz z oceną niepewności.
Powiązania z KEU:
  • IAK1A_W05
    ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania
  • IAK1A_W03
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie probabilistyki, w szczególności - rachunku prawdopodobieństwa - statystyki matematycznej