Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Miernictwo wibroakustyczne
Efekt kształcenia:
jak przeprowadzić pomiary widma sygnałów akustycznych i drganiowych w warunkach terenowych i w pomieszczeniach zamkniętych.
Powiązania z KEU:
  • IAK1A_U17
    umie przeprowadzić pomiary akustyczne i wibracyjne przy pomocy odpowiednich urządzeń i właściwych technik pomiaru oraz prawidłowo udokumentować ich wyniki