Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Miernictwo wibroakustyczne
Efekt kształcenia:
Umie przetworzyć, opracować i ocenić otrzymane wyniki pomiarów drgań i hałasu, w tym obliczyć korekcję impulsową i tonalną wraz z oceną niepewności w estymacji wskaźników hałasu
Powiązania z KEU:
  • IAK1A_U12
    potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
  • IAK1A_U17
    umie przeprowadzić pomiary akustyczne i wibracyjne przy pomocy odpowiednich urządzeń i właściwych technik pomiaru oraz prawidłowo udokumentować ich wyniki