Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Miernictwo wibroakustyczne
Efekt kształcenia:
znaczenie i sposób korzystania z aktów prawnych w zakresie pomiarów, analizy i oceny hałasu i drgań
Powiązania z KEU:
  • IAK1A_U16
    potrafi posługiwać się aktami prawnymi (np. normami) dotyczącymi ochrony przed hałasem i drganiami oraz uzasadniać konieczność ich przestrzegania