Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mechanika 2
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie podstawowe metody analizy dynamiki punktu materialnego i bryły oraz układów o zmiennej masie.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W08
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie obliczeń mechanicznych i wytrzymałościowych oraz projektowania konstrukcyjnego maszyn i urządzeń