Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki informatyczne
Efekt kształcenia:
Umie definiować struktury danych, pobierać, przetwarzać i prezentować dane użytkownika.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
  • MBM1A_U07
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań
  • MBM1A_U09
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania