Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Techniki informatyczne
Efekt kształcenia:
Ma świadomość szybkiego postępu w technikach informacyjnych i rozumie potrzebę stałego dokształcania się w dziedzinie informatyki.
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • MBM1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • MBM1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
 • MBM1A_K06
  rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały