Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki informatyczne
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę o sposobach tworzenia oprogramowania. Zna rolę i zasady tworzenia algorytmów. Potrafi scharakteryzować kompilatory, interpretery.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn