Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki informatyczne
Efekt kształcenia:
Zna składnię i semantykę języka ANSI C.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn